ANGKUTAN UMUM

  Angkutan dapat didefinisikan sebagai pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

  Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran

  Bus kecil jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 9 sampai dengan 19 tempat duduk

  Bus sedang jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 20 sampai dengan 30 tempat duduk

  Bus besar adalah bus yang dilengkapi dengan tempat duduk sekurang-kurangnya 31 tempat duduk

Berdasarkan operasi pelayanan:

  Trayek Antara Kota Antar Propinsi (AKAP) dan linta sbatas negara, trayek yang wilayah pelayanannya lebih dari satu propinsi

  Trayek Antara Kota Dalam Propinsi (AKDP), trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota namun masih dalam satu propinsi

  Trayek perkotaan dan pedesaan

Angkutan umum yang tidak dalam trayek:

  Pengankutan dengan taksi

  Dengan cara sewa

  Pengangkutan pariwisata

Pengankutan dengan taksi diklasifikasikan:

  Pelayanan taksi dengan wilayah operasinya hanya dalam wilayah administratif kota

  Pelayanan taksi dengan wilayah operasinya melampaui wilayah administratif kota/kabupaten dalam satu propinsi

  Pelayanan taksi dengan wilayah operasinya melampaui wilayah administratif kota/kabupaten melewati satu propinsi

Wilayah pelayanan angkutan penumpang umum,  meliputi:

Perencanaan jaringan trayek, dengan parameter:

  Pola tata guna lahan

  Pola pergerakan penumpang angkutan umum

  Kepadatan penduduk

  Daerah pelayanan

  Karakteritik jaringan jalan

 

Post a Comment

0 Comments